• Wat betekent demurrage?
  • Demurrage is de Engelse benaming voor overliggeld en wordt gebruikt in de zeevracht. Dit is de vergoeding die aan de rederij betaald wordt voor een vertraging waar ze niet verantwoordelijk voor is en die langer duurt dan de afgesproken ligtijd. Ofwel de container staat langer op de terminal van een reder omdat deze nog niet geladen kan worden voor export of bij import nog niet afgehaald is van de terminal.

    Bij een bevrachting wordt een ligtijd afgesproken voor het laden en lossen. In het geval deze periode wordt overschreden buiten de verantwoordelijkheid van de reder is er sprake van demurrage. Afhankelijk van de overeenkomst tussen reder en opdrachtgever heeft de reder recht op kostenvergoeding in de vorm van demurrage.

    Het verschil tussen demurrage en detention

    De termen demurrage en detention worden veelal door elkaar gebruikt. Detention betreft de vergoeding als gevolg van langer gebruik dan overeengekomen van uitrusting zoals een zeecontainer. Ofwel de container wordt later beschikbaar gesteld dan de daarvoor overeengekomen termijn (free time). De free time, welke veelal onderhandelbaar is, is voor detention meestal langer dan voor demurrage aangezien de ruimte op de terminals beperkt en kostbaar is. Rederijen hebben er dus belang bij dat containers zo snel mogelijk van de terminal zijn. Derhalve zijn demurrage kosten ook veelal hoger dan detention kosten.

    De kosten voor demurrage en detention worden door de rederij zelf bepaald. Degene die de zeevracht boekt, is als contractuele wederpartij aansprakelijk jegens de rederij voor demurrage en detention.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox