Koninklijke Rotra, wegtransport, zeevracht en luchtvracht

  • Wat is een cargadoor?
  • Een cargadoor is een scheepsbevrachter die de transportcontracten tussen de reder en de verlader (aanbieder van de lading) organiseert, een bemiddelaar tussen reder en verlader. Als vertegenwoordiger van één of meerdere rederijen zorgt de cargadoor ervoor dat schepen een ligplaats toegewezen krijgen en de schepen bevracht en gelost worden conform planning. Een cargadoor wordt ook wel scheepsagent of scheepsmakelaar genoemd.

    Terug