• Wat betekent Bill of lading?
 • De Bill of Lading (B/L) of Cognossement is een officieel verschepingsdocument welke in beginsel de eigenaar van een zeevrachtlading aangeeft. Op de Bill of Lading staat aangegeven waar de lading uit bestaat, van en naar welke haven er verscheept wordt, en wie de afzender en ontvanger is. Deze vervoersafspraken worden ook wel cognossement genoemd. Degene die de B/L in zijn bezit heeft, kan beschikken over de lading.

  Een B/L kan worden aangeduid als 'overdraagbaar', wat betekent dat de eigendom van de goederen van de ene partij op de andere kan worden overgedragen tot aan de aflevering. Naast de originele Bill of Lading wordt er ook wel gewerkt met Waybills. Hierbij is slechts een kopie van de Bill of Lading voldoende om de lading in ontvangst te nemen. Middels B/L tracking kan de status van een zeevrachtzending worden herleid.

  Verder bestaan er de House B/L deze wordt door een expediteur verstrekt aan de verlader. En er wordt gebruik gemaakt van de Master B/L (MBL) welke door de rederij wordt verstrekt aan de expediteur.

  Rotra heeft eigen zeevrachtkantoren in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Rotra Air & Ocean beschikt over een eigen partnernetwerk met lokale specialisten wereldwijd en onderhoudt eigen LCL-lijndiensten naar en vanaf diverse havens in het Midden Oosten en Verre Oosten.

 • Bill of lading voorbeeld
 • Bill of lading incoterms
 • Incoterms zijn de afspraken die worden gemaakt over de leveringscondities tussen verkoper en koper (wie betaalt en verzekert het transport) > Incoterms

  De Incoterms beschrijven de taken, kosten en risico's die verbonden zijn aan de levering van goederen door verkopers aan kopers. De Incoterm bepaalt daarmee tevens wie op welk moment beschikking heeft over de Bill of Lading. Per 2020 zijn er nieuwe Incoterms gedefinieerd die tot enkele veranderingen hebben geleid. Zo was het voorheen dat bij de Incoterm Free Carrier (FCA) de bill of lading te allen tijde aan de koper werd overhandigd. De nieuwe versie van de Incoterm FCA staat echter toe dat de bill of lading wordt uitgereikt aan de verkoper in plaats van de koper.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox