• Wat is een barge?
  • Een barge is een lichter, kleiner schip welke wordt ingezet voor het transport van goederen over rivieren, kanalen en binnenwateren welke niet door een groter (container-)schip bereikt kunnen worden. Er zijn verschillende types barges welke zijn onderverdeeld in klassen. Deze klassen lopen van 0 t/m VII en kennen vanaf klasse V tevens een a, b of c onderverdeling. Per klasse zijn de maximale afmetingen bepaald en vastgelegd. Hiermee wordt direct duidelijk welke rivieren, kanalen en binnenwateren bevaarbaar zijn voor welke klassen op basis van diepgang en manoeuvreerbaarheid. En welke bruggen en aquaducten ondervaarbaar. Klasse 0 is het kleinst qua afmeting, klasse VII het grootst. Daarbij is er een diversiteit aan types barges, elk geschikt voor het transport van specifiek soort producten of goederen. Zo zijn er dry bulk cargo barges (voor droge bulk als zand, mineralen, staal enz.) en barges carrying liquid cargo (voor vloeibaar bulk als chemicaliën).

    Barges die worden ingezet voor containertransport laden containers in een grotere zeehaven (zoals Rotterdam) om deze vervolgens te lossen op een barge terminal welke gesitueerd is aan binnenwater en v.v. Binnenvaart transport per barge wordt beschouwd als duurzaam en efficiënt alternatief voor het steeds meer vastlopende (container-)transport over de weg. Zeevracht heeft op deze manier ook in het binnenland een waardevolle functie.   

    Container Terminal Doesburg

    Container Terminal Doesburg, afgekort CTD, verzorgt bij Rotra’s vestiging in Doesburg vanuit Oost Nederland containertransport van en naar de zeehaven van Rotterdam en staat in directe verbinding met het Europese achterland. De inland terminal met op- en overslagterrein biedt verladers en expediteurs de mogelijkheid containers efficiënter en duurzamer te vervoeren en vormt een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg.    

    CTD voorziet in een dagelijkse afvaart en waarborgt met o.m. visual gate, kentekenregistratie, cameratoezicht en een eigen AEO-gecertificeerde douaneafdeling een veilig en voorspoedig transport en afhandeling van containers en reefers. Met eigen vestigingen in de havens van Rotterdam en Antwerpen binnen de Rotra-holding is er de beschikking over een accuraat wereldwijdpartnernetwerk. Voor meer informatie kunt u altijd mailen met sales@ctdoesburg.nl.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox