SQAS certificering transport gevaarlijke stoffen

Performance report van de leverbetrouwbaarheid

De Customer Service afdeling is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de belangrijkste "Key Performance Indicators" (KPI's). Zo wordt dagelijks, wekelijks en maandelijks de leverbetrouwbaarheid (zowel in- als extern), de pickingperformance, inslagperformance en de inslagsnelheid gerapporteerd. Ook kunt u in deze verslaglegging volumegegevens en kosten terugzien. Uiteraard kunnen in deze rapportage ook klantspecifieke parameters worden meegenomen.