SQAS certificering transport gevaarlijke stoffen

Gevarenkaart waarborgd veiligheid

Indien gevaarlijke stoffen zijn geladen kan het, in geval van een incident waarbij het betreffende voertuig betrokken is, van levensbelang zijn dat er duidelijke schriftelijke instructies in de cabine van het voertuig aanwezig zijn. Rotra heeft deze gevarenkaart aan boord van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Onze chauffeurs lezen de instructies voorafgaand aan de reis, zodat ze tijdens een eventueel noodgeval, weten welke maatregelen er genomen moeten worden. Dit alles om de veiligheid te kunnen waarborgen.