Rotra Academy

Duurzaam werken aan leren en ontwikkelen​​​​

Rotra vertaalt haar strategische ambities en doelstellingen naar individuele en collectieve onderwijs- en leertrajecten > de Rotra Academy.

 

Rotra Academy Leren en ontwikkelen vinden we essentieel voor onze organisatie en als zodanig draagt de Rotra Academy duurzaam bij aan het waarborgen van de kwaliteit van onze medewerkers en daarmee van de Rotra Groep. Kenmerkend voor onze Academy is dat wij de leertrajecten praktijkgericht vormgeven waarbij we zorgen voor een juiste balans tussen organisatieontwikkeling en opleiden. In onze trainingen werken we nauw samen met onderwijsinstellingen; hiermee houden we met onze programma’s aansluiting met wettelijke vereisten. Met onze beproefde methodiek zijn we in staat het geleerde te borgen. 

Rotra Academy: duurzaam werken aan leren en ontwikkelen​

  • Bewerkstelligen van continue ontwikkeling en opleiding van medewerkers binnen de Rotra Groep
  • Medewerkers een combinatie bieden van werken en leren. De snel veranderende omgeving stelt immers steeds nieuwe competentie-eisen aan medewerkers.
  • Kwalitatief goede medewerkers binden. Voor Rotra is het essentieel om aandacht te besteden aan strategisch personeelsmanagement teneinde professionals te werven en te behouden. Waarborg voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
  • Competentiegericht opleiden binnen de Rotra Academy. Opleidingen, trainingen, coachingstrajecten en workshops (zowel individueel als in teamverband) worden gestuurd op aanwezige competenties binnen de organisatie. Hiermee is maatwerk gegarandeerd.

Terug