Expediteur en transport gerelateerde geïntegreerde logistiek dienstverlener

De toekomst van Rotra

Klant 

Met betrouwbare en efficiënte logistieke concepten voegt Rotra maximale waarde toe aan de producten van onze klant. We willen 100% aan de verwachting van onze klant voldoen. Daarbij onderscheidt Rotra verschillende typen dienstverlening, met een onlosmakelijke relatie tussen prijs en prestatie; "cost to serve".

 

Medewerker 

Voor alle medewerkers biedt Rotra een cultuur van uitdaging, waardoor zij het beste uit zichzelf halen en daardoor optimaal bijdragen aan succes. Motivatie, scholing en discipline staan garant voor de juiste invulling van de innovatieve rol die Rotra vervult om de meest betrouwbare logistieke dienstverlener te zijn.

 

Bedrijf

Rotra wil de beste expediteur en transport gerelateerde geïntegreerde logistiek dienstverlener zijn in de Benelux met een wereldwijde dekking per lucht, zee, weg, binnenvaart en rail. Niet 98%, niet 99%, maar altijd 100%; leading logistics! Rotra is een familiebedrijf met 100 jaar ervaring, waarbij normen en waarden gelden, zoals collegialiteit, excelleren, continuïteit en duurzaamheid.

People, planet en profit

Elke bedrijfsactiviteit staat altijd in het belang van de klant, onze leefomgeving en lange termijnwinst van Rotra. Lange-termijn-winst en duurzaamheid zijn noodzakelijk voor de continuïteit.


People

 • Uitdaging
 • Erkenning
 • Opleiding en training
 • Integriteit en Respect
 • Gelijke kansen
 • Gezondheid en Veiligheid
 • Trots

Planet

 • Lange-termijn-winst gekoppeld aan duurzaamheid
 • Meten en optimaliseren milieuprestaties
 • Beperking CO2-uitstoot
 • Minimalisatie energieverbruik
 • Verantwoord materiaalgebruik

Profit

 • Beste one-stop-logistics shop in Benelux
 • Lange-termijn bedrijfswinst 
 • Innovatie
 • Imago en reputatie
 • Continuïteit