Duurzaam ondernemen MVO

Walstroom draagt bij aan een duurzame scheepvaart

Varende schepen wekken zelf elektriciteit op. Eenmaal aan de kade is het laten draaien van dieselmotoren onnodig milieubelastend. Om dit te voorkomen is Container Terminal Doesburg aangesloten op het landelijke systeem van Walstroom. Dit biedt schippers de mogelijkheid om gebruik te maken van een duurzame en tevens kostenbesparende stroomvoorziening.

 

Container Terminal Doesburg koopt de aangeboden stroom groen in, van schadelijke uitstoot is dus geen sprake meer. Bovendien voorkomt walstroom geluidshinder voor zowel schipper als zijn omgeving. Via een draadloze verbinding kunnen de walstroomaansluitingen op afstand door schipper aan- en uitgeschakeld worden. Het verbruik wordt door Container Terminal Doesburg automatisch geregistreerd en gefactureerd.

 

 Walstroom