Duurzaam ondernemen MVO

Rotra: maatschappelijk betrokken!

Als maatschappelijk betrokken organisatie ondersteunt Rotra diverse projecten en goede doelen als Simavi en de Alpe d'Huzes (KWF-kankerfonds). Rotra neemt hiermee haar verantwoordelijkheid en hoopt een bijdrage te leveren aan verbetering van de levenssituatie van mensen die dit hard nodig hebben.


Tevens is Rotra verheugd deel uit te maken van UN Global Compact. Dit is een strategisch beleidsinitiatief van de Verenigde Naties voor bedrijven die hun bedrijfsvoering committeren aan tien universeel aanvaarde principes op het gebied van ethisch zakendoen op deelgebieden als mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie.