Duurzaam ondernemen MVO

Duurzame logistiek met alternatieve brandstoffen

De laatste jaren heeft Rotra haar voortrekkersrol in duurzame logistiek vervuld met de introductie van voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen. Na de ingebruikname van Europa's eerste truck op ethanol in 2007 werd in de zomer van 2009 de eerste schone Econic aardgastrekker in de Benelux geïntroduceerd. In 2011 volgde een aardgastrekker van Scania op CNG (Compressed Natural Gas) waarmee een CO2-emissie reductie tot 70% wordt bewerkstelligd. In navolging op deze CNG-trekker zette Rotra vanaf september 2011 een trekker op LNG (Liquefied Natural Gas) in. LNG is de vloeibare vorm van CNG en kent als voordeel dat het in gekoelde vorm opgeslagen wordt waarmee de actieradius van de trekker toeneemt. Inmiddels zet Rotra een tiental trekkers op LNG in voor haar distributieactiviteiten in de Benelux. Jaarlijks rijden we ruim 1.000.000 'schone' km op LNG.    

 

Afvullen LNG truck Rotra