Duurzaam ondernemen MVO

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een beleidsvisie die een lange-termijn-bedrijfswinst koppelt aan aandacht voor het milieu en voor interne en externe sociale aspecten. Rotra bevindt zich in een unieke sleutelpositie en benut deze met het omzetten van haar beleidsvisie in concrete acties.