Keurmerken garanderen kwaliteit logistieke dienstverlening

Kwaliteit logistieke dienstverlening gewaarborgd

Rotra is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze kwaliteit kunnen we onder meer waarborgen doordat we ons gelukkig mogen prijzen met sterk gemotiveerde en betrokken medewerkers: ons belangrijkste kapitaal. We investeren dan ook doorlopend in trainingen en opleidingen van onze mensen en zijn door het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Transport en Logistiek (VTL) benoemd tot Erkend Leerbedrijf Transport en Logistiek. Rotra's kwaliteitsbewustzijn vertaalt zich in strikte naleving van wet- en regelgeving. Rotra is compliant aan de normen en vereisten van de SMETA en geeft hiermee structureel invulling aan haar CSR (Corporate Social Responsibility). Daarnaast beschikt de Rotra Groep over de nodige certificaten die u van een logistiek dienstverlener mag verwachten. Onze SQAS-certificering verzekert u van een veilig en juist vervoer van uw chemische goederen. Met het toekennen van het ISO 14001 certificaat door certificeringsinstituut Intertek is het milieumanagementsysteem van Rotra officieel erkend en in overeenstemming bevonden met de eisen van de norm. Tevens is Rotra lid van UN Global Compact; dit is een initiatief van de Verenigde Naties. Daarnaast is Rotra officieel IATA Accredited Agent.

 

Keurmerken 

 

Voor meer informatie over de kwaliteitscertificaten en brancheverenigingen verwijzen wij u naar de volgende links: 

De kwaliteit van onze dienstverlening is met verschillende prijzen beloond

 Prijzen