Container Terminal Doesburg efficiënt transport van zeecontainers via binnenvaart

Multimodaal LNG-vulstation

Rotra heeft haar Container Terminal voorzien van Europa’s eerste multimodale LNG-vulstation. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de 1e in Europa; een noviteit. Met de ingebruikname van het station stimuleert Rotra de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof. Het innovatieve initiatief wordt ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma. Rotra gelooft in LNG als schone, stille en veilige brandstof voor de toekomst en beoogt met haar programma modal shift te stimuleren en verduurzaming van transport te bewerkstelligen.

 

Logo TEN T

Inzet LNG

LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel: 95% minder fijnstof, 90% minder stikstof en zwavel, 15% minder CO2 en 50% geluidsreductie. LNG wordt in gekoelde vorm opgeslagen en voldoet als alternatieve brandstof aan de meest strenge milieueisen (EEV) en kent derhalve geen beperkingen. Rotra zet een tiental trekkers op LNG in voor haar distributieactiviteiten in de Benelux. Jaarlijks rijden we ruim 1.000.000 'schone' km op LNG.

 

LNG