Duurzaam ondernemen MVO

Rotra ondersteunt diverse projecten en goede doelen

Rotra ondersteunt veel goede doelen. Zowel nationaal, in de vorm van lokale sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en charitatieve instellingen, als internationaal.

 

Rotra is partner van Simavi, een organisatie die wereldwijd werkt aan schoon drinkwater, wc’s en hygiëne in kwetsbare gemeenschappen. Op deze manier hopen we een positieve bijdrage te leveren aan de leefomstandigheden van deze mensen.

 

Daarnaast maakt Rotra actief deel uit van UN Global Compact; een wereldwijd initiatief voor verantwoord ondernemen. De 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie zijn geïntegreerd in onze strategie, cultuur en dagelijkse werkzaamheden.