Duurzaam ondernemen MVO

Rotra vervult voortrekkersrol in duurzame logistiek

Rotra geeft, met de inzet van voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen, concreet invulling aan haar maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Zo werd in 2007 een distributietruck op ethanol in gebruik genomen en werd in 2009 een Econic aardgastrekker geïntroduceerd. Om verdere reductie van de CO2-uitstoot te bewerkstelligen volgde in 2011 een aardgastrekker op CNG (Compressed Natural Gas) en werd vanaf september 2011 een aardgastrekker op LNG (liquefied Natrual Gas) ingezet. LNG is de vloeibare vorm van CNG en kent als voordeel dat deze in gekoelde vorm wordt opgeslagen. Hierdoor kan aanzienlijk meer brandstof worden meegevoerd waarmee de actieradius van de trekker toeneemt tot ca. 750km. LNG als brandstof stoot aanzienlijk minder fijnstof en CO2 uit. Bovendien zijn de nieuwe trekkers stiller. Inmiddels zet Rotra een tiental trekkers op LNG in voor haar distributieactiviteiten in de Benelux. Jaarlijks rijden we ruim 1.000.000 'schone' km op LNG. 

 

Afvullen LNG truck Rotra