Duurzaam ondernemen MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt duurzaam voordeel

Rotra streeft in alle activiteiten naar een goede balans tussen een financieel gezonde bedrijfsvoering, toekomstbestendigheid, ecologische kwaliteit en welzijn. Wij zijn ons bewust van de sociale en ecologische impact van onze activiteiten en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door onze bedrijfsvoering hierop af te stemmen. Rotra zet haar beleidsvisie, op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, om in concrete acties.