Keurmerken garanderen kwaliteit logistieke dienstverlening

Kwaliteit en veiligheid gewaarborgd

Rotra neemt slechts genoegen met de hoogste kwaliteit. Ons kwaliteitsbewustzijn blijkt onder andere uit ons ISO 14001 en ISO 9001:2015 certificaat. Om onze kwaliteit te verbeteren investeert Rotra doorlopend in training en opleiding van de medewerkers, daarnaast worden er jaarlijks diverse audits gehouden ten einde onze kwaliteit van de dienstverlening blijvend te waarborgen.

ISO 14001

Naast de klanten en medewerkers hecht Rotra ook veel waarde aan het milieu. Dit certificaat is niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Het is tevens een managementtool dat ons helpt de milieudoelstellingen te realiseren.

ISO 9001:2015

Voor u betekent dit dat Rotra een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat u de garantie geeft dat Rotra in staat is om aan alle (afgesproken) eisen en verwachtingen invulling te geven.

SQAS

Onze SQAS-certificering waarborgt dat uw transport en opslag van chemische goederen op een veilige, kwalitatief goede en voor het milieu juiste manier wordt uitgevoerd.

IATA

Als erkend IATA agent biedt Rotra u de bekwaamheid en zekerheid van een wereldwijd erkend en kwalitatief hoogwaardig distributienetwerk via luchtvracht.

UN Global Compact

Rotra is lid van UN Global Compact, dit initiatief bindt bedrijven aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.

Voor meer informatie over de kwaliteitscertificaten en brancheverenigingen verwijzen wij u naar de volgende links

De kwaliteit van onze dienstverlening is met verschillende prijzen beloond

 Prijzen