rotra corporate nieuws compressed

Verkooptransactie bedrijfsonderdelen wegtransport en logistiek Koninklijke Rotra afgerond. Rotra richt zich als digitaal expediteur op uitbouw zee- en luchtvrachtactiviteiten en binnenvaart.

De overnametransactie van de bedrijfsonderdelen wegtransport en logistiek van Koninklijke Rotra door logistiek dienstverlener Kuehne + Nagel is na goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en de overdracht van aandelen op 07 januari jl. afgerond.

In november 2019 heeft Rotra een overeenkomst getekend waarmee Kuehne + Nagel de voornoemde bedrijfsonderdelen overneemt van Rotra. Rotra Air & Ocean zal zich zelfstandig als digitaal expediteur volledig gaan richten op de uitbouw van zee- en luchtexpeditie en binnenvaart activiteiten.

Continuïteit wegtransport
De directie geeft aan deze beslissing te hebben genomen om continuïteit te waarborgen van de divisies wegtransport en logistiek. Rotra ziet al enige tijd ontwikkelingen in de wegtransportmarkt die vragen om een doortastend antwoord. Het wordt op termijn lastiger om een goed dekkend Europees wegtransport partnernetwerk in stand te houden door het wegvallen van partners door overname of gebrek aan opvolging. Daarom is het goed nu de krachten te bundelen met Kuehne + Nagel. Voor beide partijen betekent de transactie een win-win.

Digitale expediteur
Koninklijke Rotra gaat zich richten op het verder uitbouwen van zee- en luchtexpeditie en binnenvaart. De zee- en luchtvrachttak van Rotra heeft zich ontwikkeld tot digitale expediteur. Rotra heeft het volledige boekingsproces voor wereldwijde lucht- en zeevrachtzendingen gedigitaliseerd met klantportaal myRotra. In myRotra kunnen klanten online tarieven genereren, zendingen boeken en traceren, statistieken visualiseren en wordt met een chatfunctionaliteit communicatie in de gehele keten gefaciliteerd. Met de Rotra API kan zendingsinformatie volledig worden geïntegreerd in het ERP systeem van de klant. Hiermee brengt Rotra ‘the best of both worlds’ bijeen: 110 jaar logistieke expertise, customer base en wereldwijde netwerk van de traditionele expediteur met de nieuwste technologieën van de startups van nu. Met de extra middelen vrijgekomen uit de verkoop wordt daarbij blijvend geïnvesteerd in een versnelde doorontwikkeling van Rotra’s digitale platform (RotraNext). 

Container Terminal Doesburg (binnenvaart) wordt ‘preferred supplier’ van Kuehne + Nagel Ocean in Rotterdam, waardoor het volume zal stijgen. De ingang van de terminal is recent verbreed, zodat met grotere schepen kan worden gevaren en de kosten per container zullen afnemen.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox