rotra homepagina slider afbeelding wegtransport

Koninklijke Rotra kiest voor continuïteit met verkoop wegtransport en logistiek | Voortzetting van Rotra Air & Ocean en CTD

Doesburg - Koninklijke Rotra te Doesburg heeft bekendgemaakt zich volledig te gaan richten op de uitbouw van zee- en luchtexpeditie en binnenvaart activiteiten. Koninklijke Rotra en Kuehne + Nagel hebben een overeenkomst getekend waarmee Kuehne + Nagel, dat tot de top 3 in de logistieke wereld behoort, de bedrijfsonderdelen wegtransport en logistiek overneemt van Rotra. De transactie zal plaatsvinden na goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. De directie geeft aan deze beslissing te hebben genomen om continuïteit te waarborgen van de divisies wegtransport en logistiek.

Continuïteit wegtransport

Waarom maakt Rotra na 110 jaar de keuze om met de logistieke en wegtransportactiviteiten aan te sluiten bij Kuehne + Nagel? Machiel Roelofsen, directeur Rotra, licht toe: ‘We zien al enige tijd ontwikkelingen in de markt die vragen om een doortastend antwoord. Het wordt op termijn lastiger om een goed dekkend Europees wegtransport partnernetwerk in stand te houden. Partners vallen weg door overname of gebrek aan opvolging. Daarom is het goed om nu de krachten te bundelen.’ Kuehne + Nagel is een van de meest succesvolle logistieke ondernemingen in de wereld en heeft reeds 120 wegtransport depots in Europa. Deze transactie stelt Kuehne + Nagel in staat om het wegtransport netwerk te versterken in Nederland en België. Voor beide partijen betekent de transactie een win-win.

Rotra biedt een goed transportnetwerk en zeer goed opgeleide en professionele medewerkers. Om continuïteit te waarborgen is gekozen voor Kuehne + Nagel; een kapitaalkrachtige partij die groeimogelijkheden biedt voor de medewerkers en klanten. Harm Roelofsen: ‘We geloven dat dit een goed moment is, juist omdat ons bedrijf er goed voorstaat. We hebben dit besluit genomen vanuit kracht, gericht op wat goed is voor de divisie wegtransport op de lange termijn. We streven als bedrijf altijd naar continuïteit voor onze medewerkers en klanten. Vandaag, morgen en daarna. In Kuehne + Nagel hebben we een partner gevonden die op dezelfde manier kijkt naar de toekomst.’ De broers Machiel en Harm Roelofsen blijven betrokken bij de wegtransport- en logistieke activiteiten als directieleden van Kuehne + Nagel Nederland en België. De voormalige Rotra-bedrijfsonderdelen wegtransport en logistiek zullen in Nederland en België een leidende rol krijgen in het verder uitbouwen van de divisie ‘Overland’ binnen het Europese wegtransport netwerk van Kuehne + Nagel. De activiteiten worden op de huidige locaties voortgezet.

Digitale expediteur

Koninklijke Rotra gaat zich richten op het verder uitbouwen van zee- en luchtexpeditie, binnenvaart en het vervoer per zeeschip van windmolens. De zee- en luchtexpeditie-tak van Rotra blijft zich ontwikkelen en is het niveau van digitale expediteur zeer dicht genaderd. De nieuwe website en het klantportaal ‘myRotra’ voor online boeken, traceren van zendingen, tarifering en zending statistieken ondersteund door een chat- functionaliteit worden nog dit jaar geïntroduceerd. De focus blijft liggen op de hoge service- en innovatiegraad die Rotra al jarenlang kenmerkt.

Container Terminal Doesburg (binnenvaart) wordt ‘preferred supplier’ van Kuehne + Nagel Ocean in Rotterdam, waardoor het volume zal stijgen. De ingang van de terminal is recent verbreed, zodat met grotere schepen kan worden gevaren en de kosten per container zullen afnemen.

Air & Ocean is winstgevend en er zijn voldoende partners beschikbaar om op lange termijn goede wereldwijde dienstverlening te blijven garanderen. Machiel Roelofsen kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst: ‘Met Kuehne + Nagel en onze medewerkers van wegtransport en logistiek willen we graag samen verder bouwen aan een mooie, duurzame toekomst. Met onze collega’s van Rotra Air & Ocean en Binnenvaart gaan we met ambitie en vertrouwen verder op de ingeslagen weg.’

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox