2020 03 17 corona berichtgeving

Berichtgeving coronavirus covid-19 namens Rotra

De impact van het coronavirus (COVID-19) op de volksgezondheid en economie wordt in steeds meer landen wereldwijd gevoeld. Dientengevolge worden door overheden voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding in te dammen.

Voor Rotra blijft de bescherming van de gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers prioriteit. Voor dit soort situaties hanteert Rotra protocollen en preventieve maatregelen conform de richtlijnen welke worden voorgeschreven door het RIVM in Nederland en de officiële instanties in België. Daarbij is ons streven onze klanten en partners te blijven bedienen als gebruikelijk en ervoor zorg te dragen dat de activiteiten voor uw organisatie optimaal kunnen worden voortgezet.

Tegelijkertijd moeten we u informeren dat we als gevolg van voornoemde maatregelen mogelijk worden geconfronteerd met extra kosten of eventuele vertraging van uw zending als gevolg van beperkende maatregelen waar we geen directe invloed op hebben. Vanzelfsprekend informeren we u direct in dat geval en doen we ons uiterste best eventueel ongemak tot een minimum te beperken. We blijven de situatie nauwgezet volgen en brengen u direct op de hoogte bij eventuele nieuwe ontwikkelingen.

We danken u voor uw medewerking en begrip.

Jaarlijkse Air & Ocean shipments

cross
Selecteer minimaal 1 checkbox